En av Hjärnarps stora kulturpersonligheter, Margareta Arvidsson, somnade in, lugnt och fridfullt, måndagen den 10 februari
efter en längre tids sjukdom.
Bland hennes kulturinsatser bör nämnas inte minst hennes sextonåriga arbete som redaktör för Hjärnarps egen tidning, Hjärnarpsbladet, men också alla år hon verkade som sekreterare, sedemera kassör i Föreningen Framtidsbygd Hjärnarp.
Sonen, Olov Arvidsson, har nu tagit över redaktörskapet
för Hjärnarpsbladet.
Margareta skulle ha fyllt 85 år den 26 februari och efterlämnar
ett stort tomrum efter sig, både som vän och drivande kulturpersonlighet i Hjärnarpsbygden.


 Tack för allt  -  Vila i frid

Styrelsen
Föreningen Framtidsbygd Hjärnarp